April 09, 2004

Пълна реализация на tiered vector в Ringlet.Collections

Новата версия 1.0pre2 на библиотеката Ringlet.Collections, която споменах рано сутринта вчера, вече реализира tiered vector напълно: Ringlet.Collections.TieredVector си има метод Shrink(), който вече не хвърля NotImplementedException, ами си върши работата, когато RemoveAt() го извика при нужда.

За повече информация - самата библиотека или документацията й.

Публикувано от roam в April 9, 2004 04:46 PM | TrackBack