October 27, 2006

OpenFest'2006 — PGP keysigning party

Тази година като част от OpenFest ще се опитаме да организираме PGP keysigning party — събиране на хора, които имат PGP ключове, и размяна на информацията за публичните части на тези ключове по сигурен начин, така че след това всеки да може да подпише ключовете на другите, като е малко по-сигурен в принадлежността им.

За нашето keysigning party ще минем през няколко етапа:

  1. Хората, които искат да участват — хората, които искат техните ключове да бъдат подписани от другите — ми изпращат публичните си ключове, заедно с всички user ID's (обикновено e-mail адреси, но не винаги), с които искат да участват, на e-mail адрес keysigning-of2006@ringlet.net. Препоръчително е subject-ът на съобщението да започва с "keysigning". Разбира се, ще събирам само публичните ключове, които са дошли подписани от самите тях, *и* които мога да изтегля от публичните PGP keyservers :)
  2. Поне веднъж дневно ще публикувам списъка от PGP ключове на страницата http://www.ringlet.net/keysigning-of2006/ и ще изпращам обновения списък по e-mail на хората, които са ми изпратили ключовете си. При всяко такова обновяване ще подписвам списъка и ще указвам неговите контролни суми с MD5 и SHA1.
  3. Преди самия OpenFest, 4 ноември, всеки, който иска да участва в keysigning party-то, ще трябва да си разпечата — или да донесе по някакъв удобен за него самия начин, но да донесе сам — копие от последния вариант на списъка. Ключовият момент тук е именно в това всеки да донесе свое собствено копие на списъка — по очевидни причини няма смисъл аз да раздавам разпечатани копия на самото keysigning party и да искам да ми вярвате, че това, което виждате на хартията, действително са fingerprints на изпратените ми ключове :)
  4. На keysigning party-то на 4 ноември ще изнеса MD5 и SHA1 сумите на последното копие на списъка. Всеки ще провери дали те съвпадат с тези, които носи той; ако има някакъв проблем, ще трябва да го решаваме на място.
  5. След проверката на списъците ще дадем възможност на всеки да провери дали ключът му — short key ID, user ID's, fingerprint — е посочен правилно в списъка. Ако някой каже, че информацията за ключа му е невярна, останалите ще трябва да игнорират този ключ.
  6. Най-сетне ще пристъпим към същинската част на keysigning party-то — всеки ще има възможност да покаже някакви документи за самоличност на всички останали. Всеки ще има възможност да провери документите за самоличност на всички останали и да отбележи в собственото си копие от списъка за кои ключове е видял достатъчна идентификация, за да ги подпише по-късно.
  7. Самото подписване на ключовете ще се случи СЛЕД keysigning-party-то на OpenFest! Всеки ще си тръгне от party-то със списък, върху който е отбелязал на кои ключове смята, че може да вярва, и доколко може да им вярва; след това, в домашни условия, в тиха и спокойна обстановка, ще подпише ключовете, които реши, и ще ги изпрати на собствениците им, за да могат те да решат какво искат да правят с подписаните си ключове по-нататък.

За повече информация:

Публикувано от roam в 05:26 PM | Коментари (0) | TrackBack

OpenFest'2006 — BSDCon

И отново дойде това време на годината — и тази година, в началото на ноември, ще има OpenFest. И тази година, като част от него, ще си направим BSDCon — трето поредно издание.

За първи път ще имаме и чуждестранен гост, Erwin Lansing, принципно FreeBSD Ports committer, а от известно време насам и човекът, който се нае с ролята на секретар на FreeBSD Ports Manager team-а.

Нещо като програма за BSDCon-а на пети ноември:

11:00 — 12:00

Erwin Lansing

Managing OSS Projects — People, Teams, Roles, Hats

12:15 — 13:00

Атанас Бъчваров

Anatomy And Physiology Of A PCI Driver

13:00 — 14:00

почивка

14:00 — 14:45

Иво Вачков

FreeBSD Netgraph — A Programmer's Point Of View

15:00 — 15:45

Антон Блажев

Създаване на сигурен back-up сървър

16:00 — 17:00

(дискусия)

Инсталация, поддържане и обновяване на операционната система и приложенията върху множество сървъри

Ще се видим на 5 ноември!

Публикувано от roam в 04:52 PM | Коментари (0) | TrackBack

October 10, 2006

„Да, луд съм, не питай!“

Време: една нощ през самотния октомври, малко преди полунощ.

Място: неясно, противоречиви сведения — слабоосветена стая в квартал Света троица или хълмиста долина нейде призрачно далеч.

Начало на телефонен разговор:

— Ало!

— Здравей! — през отчаяни, напълно безуспешни опити за подтискане на бурния смях.

— Къде си, какво правиш?

— Точно сега ли?… Точно сега седя на един стол с биричка в ръка и гледам много забавни събития около мен.

— А? Какво става около теб?

— Ами… забавни неща — заклет християнин води вампири в бой… върколак избива вълци на килограм… а един дракон, маскиран като червей, се извива из небето край нещо като хеликоптер, ама не съвсем!

Даааааа… Warhammer не прощава… :)

Публикувано от roam в 08:41 PM | Коментари (1) | TrackBack

October 06, 2006

По пътя — по-нататък…

Пътят на залеза

За човека, който продължи нататък… За човека, който вече знае какво виждаш, след като направиш последната крачка по слънчевата пътека, когато пристъпиш зад залеза, зад хоризонта…

За него

Публикувано от roam в 12:15 PM | Коментари (0) | TrackBack